Jankowice pływanie

Zajęcia w Jankowicach
Zajęcia w Zespole szkolno-przedszkolnym w Jankowicach rozpoczynają się od 1 listopada. W tej chwili szukamy możliwości zorganizowania zajęć na innym basenie.